Qasje e parë nga media dhe shoqëria civile: Kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar

“Komunitetet, media dhe shoqëria civile: parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar”, ditën martë, më 26 qershor 2018, ora 10.00, në Sallën e Librarisë Tirana Times

Temat dhe folësit

Roli i Fese ne nje shoqeri demokratike. Feja dhe shoqeria civile

Besnik Mustafaj, Forumi Shqiptar per Aleance te Qyteterimeve

Feja dhe demokracia. Vështrim historik dhe a mund të bjerë ndesh feja dhe demokracia.

Situata e harmonisë fetare në vendin tonë dhe roli i shoqërisë civile në forcimin e kësaj harmonie.

Pasqyrimi i temave fetare nga mediat

Remzi Lani, Instituti Shqiptar i Medias

Përmirësimi i debatit publik për fenë, shoqërinë, shtetin dhe vlerat demokratike. Rrritja e ndërgjegjësimit publik për kërcënimet e reja që vijnë nga eskstremizmi fetar dhe radikalizmi.

Përmirësim të aftësive të medias dhe shoqëisë civile për të raportuar dhe për të luftuar ekstremizmin dhe radikalizmin

Si t’i qasemi ekstremizmit  te dhunshem dhe radikalizmit?

Lutfi Dervishi, Ekspert i Medias

Raste konkrete te pasqyrimit te çeshtjeve fetare ne media.

Rrjetet sociale dhe mundësitë e raportimit në to.

Roli i Televizionit publik ne pasqyrimin e aktiviteteve fetare dhe aftësimi i gazetarëve të specializuar që do të mbulojnë këto tema

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here